Over de klant

De Dutch DJ Foundation (DDJF) is in 2015 opgericht met als doel het geven van voorlichting aan en de belangen te behartigen van alle Nederlandse DJ’s/producers. De initiatiefnemers zijn merendeels ouders van deze groep die op grond van hun eigen ervaringen het belang van een dergelijke organisatie zien.

Opdrachten

  • Ontwerp website
Gerelateerde projecten